CFTC banner 2De industriële verwerking van akker- en tuinbouwgewassen en toepassing in voedingsingrediënten vergt specifieke kennis. Daarvan heeft Cosun veel in huis. Op verzoek van de eigen Cosun-ondernemingen en soms ook op indicatie van klanten of samen mèt klanten, werkt Cosun Research & Development (Cosun R&D) onder andere aan de verbetering en vernieuwing van de eigen productieprocessen en de ontwikkeling van innovatieve productconcepten.

Cosun R&D is het kennis- en expertisecentrum van Cosun gevestigd in het Cosun innovation center in Dinteloord. Verdeeld over afdelingen zoals Proces- en Suikertechnologie (PST), Research, Analyse, Productontwikkeling en Infocenter spelen onze collega`s van Cosun R&D een coördinerende en initiërende rol op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Cosun R&D werkt in opdracht en ten dienste van de Cosun businessgroepen. Door deze constructie is Cosun R&D in staat de aanwezige kennis en ervaring te delen en breed in te zetten. Samen met de businessgroepen zoekt Cosun R&D o.a. ook naar nieuwe, slimme toepassingen van biomassa. We beschikken daarbij over proefopstellingen voor procesanalyses, onderzoekslaboratoria, een pilotplant en een eigen 'proefbakkerij'.

Cosun R&D is samen met Cosun New Business & Innovation vanaf medio juli 2017 gevestigd in het Cosun Innovation Center in Dinteloord. Per begin februari 2018 is ook het IRS (Instituut Research Suikerbietenteelt) hier gevestigd. Het Cosun innovation center bevindt zich op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland, nabij de fabriek van Suiker Unie. De keuze voor vestiging is op Nieuw Prinsenland gevallen vanwege het innovatieve karakter van het bedrijventerrein. Hiermee is een begin gemaakt voor een kennisintensief cluster met het oog op ontwikkelingen in de biobased economy. De investering in nieuwbouw van het Cosun innovation center is daarmee een investering in de toekomst van Cosun.

Het Cosun innovation center (met Cosun R&D, Cosun New Business en het IRS) is te bereiken met bus 111 (zie voor specifieke reisinformatie: https://9292.nl)