'Kennis omzetten naar inkomsten'

Toen Mark (53) vernam dat er een nieuwe functie zou komen bij Cosun New Business & Innovation, was zijn belangstelling meteen gewekt. Hij had er toen al zeven jaar opzitten bij Novidon, een onderdeel van de Duynie Group, en in die periode hard gewerkt aan het uitbreiden van de verkopen, van lokaal naar wereldwijd.  Daarmee was de pioniersfase daar achter de rug.

“Nieuwe plannen bedenken, uitvoeren, resultaat daarvan zien en successen vieren met anderen, daarin ligt mijn kracht. Ik vind het geweldig dat ik binnen het concern deze stap heb kunnen maken, en mijn kennis en ervaring nog breder kan inzetten.”
“Binnen New Business & Innovation ligt mijn focus op de introductie van innovatiemethodieken. Aan de voorkant van het innovatieproces wil je veel creativiteit vrijmaken voor ideeën. Die trechteren we in een tunnel met fasen. Steeds moet je nadenken of je naar een volgende fase wilt, zeker als ideeën geld gaan kosten voor proefinstallaties of fabrieken. De methodieken helpen je telkens de juiste vragen in de juiste volgorde te beantwoorden.”

“Innovatie is kennis omzetten naar inkomsten. Ik moet het overzicht behouden over het traject van idee tot realisatie, met oog voor de cijfermatige kant maar tevens bewaken dat de creativiteit niet vroegtijdig de nek wordt omgedraaid. In die subtiele balans gaat het om de juiste mensen bij elkaar brengen en meenemen in het proces. Als ambassadeur de methodieken uitdragen door daar helder over te communiceren.”
 

Lees meer over onze collega`s