Voor het merendeel van de functies binnen onze organisatie werken wij met functieprofielen. Daarin omschrijven we de taken en verantwoordelijkheden met daaraan gelinkt de benodigde kennis, ervaring en gedragskenmerken die ervoor nodig zijn. Bij sollicitatiegesprekken kijken we welke kandidaten het beste passen bij het profiel en ook passen bij Cosun.

Meestal kan een medewerker nog voldoende groeien in een functie op het moment van de start van de loopbaan binnen Cosun. Ook komt het voor dat de inhoud van een functie in de loop van de tijd verandert. Vaak betekent dit een kans om te groeien. We bieden hierbij ondersteuning met ons opleidingsbeleid. Daarnaast worden onze medewerkers regelmatig gevraagd bij te dragen aan projecten en vraagstukken die spelen buiten hun dagelijks werkterrein. Daarmee krijgen ze de kans buiten de afdeling en soms zelfs bij een andere businessgroep, hun blikveld te verbreden en hun netwerk op te bouwen. Bovendien verbreedt dit het takenpakket. En groeien binnen een functie kan het begin zijn van groeien naar een andere functie.