31-03-2017

Veiligheidskundige (HVK)

Algemeen:
Als Hogere Veiligheidskundige draag je zorg voor de ontwikkeling, bewaking, implementatie en borging van het veiligheidsbeleid. Je bent de aanjager in het proces om het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur naar een steeds hoger niveau te brengen, zowel op afdelingsniveau als bij het management. Daarbij fungeer je als specialist, vraagbaak en veiligheidsgeweten voor de organisatie.
Je rapporteert aan de Plantmanager en functioneel aan de centrale Manager QESH en je geeft functioneel leiding aan de operationeel veiligheidskundigen in de ploegen en afdelingen. Verder vervul je de rol van preventiemedewerker en  hoofd BHV. Je werkt zo nodig locatie overstijgend.
 
Functie-informatie
Tot het takenpakket behoren verder o.m. de volgende activiteiten:
 • In afstemming met het centrale veiligheidsbeleid van Suiker Unie, voorbereiden van het lokale veiligheidsbeleid en, na goedkeuring van het lokaal MT, zorgdragen voor de implementatie.
 • Advisering van het management van (te ontwikkelen) veiligheidsbeleid, te nemen maatregelen, procedures, wetgeving en instructies.
 • Geven van ondersteuning aan de lokale lijn- en staforganisatie bij de beheersing en verbetering van veilig en gezond werken en het voldoen aan wet- en regelgeving en andere veiligheidsdoelstellingen.
 • Begeleiden/verrichten/coördineren van ongevallen- en incidentenonderzoek.
 • Het verwerken, registreren en analyseren van deze gegevens t.b.v. de prioriteitstelling, het veiligheidsprogramma en de preventiedoeleinden, alsmede het herleiden van achterliggende oorzaken en basisrisicofactoren.
 • Zorgen voor kennisoverdracht aan en motiveren en enthousiasmeren van medewerkers en leidinggevenden omtrent de aanpak van veiligheidsvraagstukken.
 • Het (mede) verrichten en opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het beoordelen, coördineren en (laten) uitvoeren van werkplekinspecties, S-plannen en audits.
 • De uitkomsten van RI&E’s en audits vertalen in plannen van aanpak, implementatie en prioriteit.
 • Opstellen van (jaar)verslagen en (meerjaren)plannen op basis van aangetroffen risico’s.
 • Adviseren met betrekking tot veiligheid bij de uitvoering van nieuwbouw- /onderhoudsprojecten en veranderingen in het productieproces en het voldoen aan CE markering/machine richtlijn, Atex- en andere richtlijnen.
 • Overheidsbeleid/-richtlijnen vertalen in concrete maatregelen, die zorgen voor daadwerkelijke verbeteringen in veiligheid.
  Functie-eisen:
 • Voor deze veelzijdige functie zoeken wij kandidaten met een HBO Bachelor opleiding (proces)techniek
 • HVK opleiding
 • Ervaring als HVK'er in een productie/industriële omgeving (procesindustrie) met goede technische kennis van
  machines en de werking van installaties.
  •    Expert, onderzoeker en procesbegeleider voor risicobeoordelingen en risicobeheersing
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en incidentenonderzoek
 • Resultaatgerichte teamspeler met uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden; bruggenbouwer met planmatige werkinstelling
Informatie en sollicitatie:
Meer informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Roland Goossens, Manager techniek, tel. 0165-525507.

Enthousiast over de functie?
Dan zien we graag jouw sollicitatie tegemoet via onderstaande button, t.a.v. Jolande Laban,
Teamleider Personeelszaken.