29-01-2019

Stage/afstudeeropdracht IRS - Bestrijding bietenvlieg in suikerbieten

FacebookShare LinkedInShare
Ben jij een 3e of 4e jaars HBO/WO student? En zoek je een stage/afstudeeropdracht voor de duur van +/- 20 weken? Dan is Stichting IRS op zoek naar jou! Stichting IRS, hét kennis- en onderzoeksinstituut voor de Nederlandse suikerbieten- en cichoreiteelt, zoekt een stagiair/afstudeerder voor een interessante opdracht.

Wie zijn wij?
Stichting IRS is het onderzoeks- en kenniscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland. Het is een non-profit organisatie die werkt voor de ongeveer 8.800 Nederlandse suikerbietentelers en Suiker Unie (Nederlands enige suikerfabrikant). De kerntaken van het IRS zijn onderzoek, voorlichting en professionele dienstverlening aan vooral de suikerindustrie en de bietentelers. De grondgedachte van het IRS hierbij is altijd dezelfde gebleven: alleen een gezond gewas kan een rendabele teelt en verwerking van suikerbieten in de toekomst waarborgen. Een hogere productie en kwaliteit gaan hand in hand met een leefbaar milieu. Het onderzoek dat het IRS uitvoert en stimuleert, richt zich op alle facetten van de suikerbietenteelt.

Achtergrond van de opdracht
De bietenvlieg is een mineervlieg, die schade doet in bieten. De vlieg zet haar eieren af aan de onderzijde van de bladeren, waarna de larven uit de eieren kruipen en mineergangen maken in het blad. Bij ernstige aantasting kan dit leiden tot opbrengstverlies. De bietenvlieg kent drie generaties per jaar in Nederland. In mei 2018 heeft de Europese Commissie besloten dat neonicotinoïden niet meer gebruikt mogen worden voor de beheersing van insecten in buitenteelten. Dit betekent voor telers dat ze geen gebruik meer kunnen maken van pillenzaad met neonicotinoïden vanaf teeltseizoen 2019 en dat de insectenbestrijding een andere aanpak vraagt. De eerste generatie bietenvlieg kan vanaf 2019 niet meer worden bestreden worden met systemisch insecticide op het pillenzaad. Eén bespuiting per teeltseizoen met pyrethroïden is momenteel toegelaten tegen de bietenvlieg. Aangezien er drie generaties per jaar voorkomen is het niet meer mogelijk om meerdere keren per jaar de bietenvlieg te bestrijden. Daarbij, pyrethroïden hebben enige werking, maar bij hoge druk werken ze onvoldoende. Daarnaast zijn het breedwerkende middelen en daardoor schadelijk voor natuurlijke vijanden.

Dit wordt jouw uitdaging
De noodzaak voor alternatieve bestrijdingsmethoden van de bietenvlieg is daarom groot. Hierbij is te denken aan andere insecticiden en biologische bestrijding. Mogelijk kunnen natuurlijke vijanden worden ingezet om bietenvlieg te beheersen. Om hier meer vat op te krijgen is het nodig een inventarisatie van ei-parasieten en larf/pop-parasieten te maken en de levenscyclus van de bietenvlieg. Voor de bestrijding van de bietenvlieg is in de jaren tachtig een schadedrempel vastgesteld. Om deze te actualiseren worden twee verschillende zaaitijdstippen met elkaar vergeleken.
 
Wat ga je doen?
De stage-/afstudeeropdracht omvat de volgende aspecten en is daarom geheel naar de eisen van de opleiding en interesse van jou aan te passen:
  • literatuuronderzoek naar waardplanten en levenscyclus van de bietenvlieg;
  • (literatuur)onderzoek naar moleculaire determinatie van onkruiden met behulp van PCR uit de maag van de bietenvlieg;
  • bietenvlieg eieren en poppen verzamelen in het veld voor inventarisatie van parasieten;
  • uitvoeren en analyseren van waarnemingen op bietenvliegproefvelden met betrekking tot schadedrempel en/of werking van middelen;
  • verslag schrijven over de uitkomsten van het onderzoek plus formuleren van eventuele aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
Wie ben jij?
Jij bent 3e of 4e jaars HBO-/WO-student. Je bent ongeveer 20 weken beschikbaar. Je bent proactief, enthousiast, resultaatgericht, gedreven en werkt nauwkeurig om je helemaal op deze opdracht te storten en ons te helpen bij het ontwikkelen van alternatieve bestrijdingsmethoden van deze plaag in de bietenteelt.
Verder vragen wij:
  • goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
  • gedegen kennis van het Office pakket (Word, Excel en Powerpoint);
  • in bezit van een B-rijbewijs.
Wanneer kun je beginnen?
We overleggen graag de mogelijkheden met je. De minimale stageperiode bevat 5 maanden c.q. 20 weken.

Waar ga je werken?
De standplaats van de stage betreft het Cosun innovation center in Dinteloord. Samen met Stichting IRS zijn ook Cosun R&D, Cosun Biobased Products en Cosun Innovation hier gevestigd. Tevens zullen veldproeven en inventarisaties op bietenpercelen op diverse locaties binnen Nederland uitgevoerd gaan worden.

Ben je enthousiast?
Stuur dan je motivatie en CV via onderstaande button. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Levine de Zinger (IRS), via telefoonnummer 0165-516081 of dezinger@irs.nl.